Generalforsamling i Kunstforeningen Paletten af 2019

Generalforsamling 2020Palettens ordinære generalforsamling afholdes den 19. marts 2020 kl. 1900 i Kunstgalleriets lokaler. Dagsorden efter vedtægternes § 5: 1. Valg af dirigent og referent2. Formandens årsberetning3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab4. Fastsættelse af kontingent5. Forslag fra medlemmer eller bestyrelse6. Valg af bestyrelse7. Valg af revisor og revisorsuppleant8. Eventuelt9. Bortlodning af årets indkøbte værker Af praktiske…