Generalforsamling i Kunstforeningen Paletten af 2021

Generalforsamling 2021 Palettens ordinære generalforsamling afholdes søndag den 20. juni 2021 kl. 1500 i Kunstgalleriets lokaler med dagsorden efter vedtægternes § 5: Valg af dirigent og referent Formandens årsberetning Kassereren fremlægger revideret årsregnskab Fastsættelse af kontingent Forslag fra medlemmer eller bestyrelse På medlemsopfodring fra sidste års generalforsamling foreslår bestyrelsen følgende tekst indsat som nyt §…