Kunstnere.

Anne Hjarnaa

Anne Hjarnaas landskaber fra Limfjorden, Vesterhavet og fra Provence har vide og frie udsyn, der lader os ane, hvor himmel og jord mødes. Hun har tydeligvis kunst- og idéhistorien med sig, ligesom hun er inspireret af malere som Giersing, Hoppe, Leth og Weie. De seneste 10 år har hun koncentreret sig om at dygtiggøre sig…