Generalforsamling i Kunstforeningen Paletten af 2019

Generalforsamling i Kunstforeningen Paletten af 2019 Palettens ordinære generalforsamling afholdes den 24. september 2020 kl. 1900 i Kunstgalleriets lokaler.    Dagsorden efter vedtægternes § 5: Valg af dirigent og referent Formandens årsberetning Kassereren fremlægger revideret årsregnskab Fastsættelse af kontingent Forslag fra medlemmer eller bestyrelse Valg af bestyrelse Valg af revisor og revisorsuppleant Eventuelt Bortlodning af…